Review Em Bống làm lành mạnh nhưng vẫn set được kèo ngoài

Đánh giá sau khi trải nghiệm

caubekyla

New member
Chả là tao quen được em lành mạnh , sau 1 tuần giời nhắn tin đong đưa em nó đã can lộ lộ rằng em nó có đi ngoài , nuru các thứ đủ cả , qua đêm thì tùy ví chúng mầy, thằng nào kết thì báo tao nhé kakakak

1647269117196.png
1647269128500.png
 
Bên trên