Nuru 💥𝑯𝑬̣̂ 𝑻𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑴𝑨𝑺𝑺𝑨𝑮𝑬 : 𝑻𝑶𝑲𝒀𝑶💥 🎉Khai Trương Cơ sở 2 : 𝐌𝐞𝐧 𝐒𝐏𝐚️🎉

Dịch vụ Massage trườn bò - Nuru style
💥𝑯𝑬̣̂ 𝑻𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑴𝑨𝑺𝑺𝑨𝑮𝑬 : 𝑻𝑶𝑲𝒀𝑶💥
🎉Khai Trương Cơ sở 2 : 𝐌𝐞𝐧 𝐒𝐏𝐚️🎉
❣️ Sửa Ấm Con Kiu - Nâng Niu Mùa Đông Việt ❣️
👉👉 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝟐𝟎% giá vé
✅ Áp dụng cho V2 — V3
✅Áp Dụng cho khách hàng đặt trước .
✅Đội Ngũ KTV mới Trẻ Đẹp 𝐭𝐮̛̀ 𝟐𝐊
Cơ sở 1: ⬇ 𝐕𝐈𝐏 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐎𝐊𝐘𝐎 ⬇
☎️Hotline/ Zalo : 0967808616 - 0335231180
🏠 Địa chỉ : 243 Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội
👉Nhóm Tele :
Vị trí : https://maps.app.goo.gl/8eq4CsSA1mebakV98
Cơ sở 2 : ⬇ 𝐕𝐈𝐏 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐌𝐄𝐍 𝐒𝐩𝐚 ⬇
👉Nhóm tele :
https://t.me/+tXjdmTob5qw3YjJl
☎️Hotline/Zalo : 0866221136 - 0916808616
🏠 Địa chỉ : 9 Thiên Hiền - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội .
Vị trí : https://maps.app.goo.gl/CLmU7P2sznA4oYfR7
 
💥𝑯𝑬̣̂ 𝑻𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑴𝑨𝑺𝑺𝑨𝑮𝑬 : 𝑻𝑶𝑲𝒀𝑶💥
🎉Khai Trương Cơ sở 2 : 𝐌𝐞𝐧 𝐒𝐏𝐚️🎉
❣️ Sửa Ấm Con Kiu - Nâng Niu Mùa Đông Việt ❣️
👉👉 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝟐𝟎% giá vé
✅ Áp dụng cho V2 — V3
✅Áp Dụng cho khách hàng đặt trước .
✅Đội Ngũ KTV mới Trẻ Đẹp 𝐭𝐮̛̀ 𝟐𝐊
Cơ sở 1: ⬇ 𝐕𝐈𝐏 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐎𝐊𝐘𝐎 ⬇
☎️Hotline/ Zalo : 0967808616 - 0335231180
🏠 Địa chỉ : 243 Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội
👉Nhóm Tele :
Vị trí : https://maps.app.goo.gl/8eq4CsSA1mebakV98
Cơ sở 2 : ⬇ 𝐕𝐈𝐏 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐌𝐄𝐍 𝐒𝐩𝐚 ⬇
👉Nhóm tele :
https://t.me/+tXjdmTob5qw3YjJl
☎️Hotline/Zalo : 0866221136 - 0916808616
🏠 Địa chỉ : 9 Thiên Hiền - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội .
Vị trí : https://maps.app.goo.gl/CLmU7P2sznA4oYfR7
 

Đính kèm

 • z5066207628572_a82fb4b65a956988b4f5db68517fc710.jpg
  z5066207628572_a82fb4b65a956988b4f5db68517fc710.jpg
  148.2 KB · Xem: 11
💥𝑯𝑬̣̂ 𝑻𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑴𝑨𝑺𝑺𝑨𝑮𝑬 : 𝑻𝑶𝑲𝒀𝑶💥
🎉Khai Trương Cơ sở 2 : 𝐌𝐞𝐧 𝐒𝐏𝐚️🎉
❣️ Sửa Ấm Con Kiu - Nâng Niu Mùa Đông Việt ❣️
👉👉 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝟐𝟎% giá vé
✅ Áp dụng cho V2 — V3
✅Áp Dụng cho khách hàng đặt trước .
✅Đội Ngũ KTV mới Trẻ Đẹp 𝐭𝐮̛̀ 𝟐𝐊
Cơ sở 1: ⬇ 𝐕𝐈𝐏 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐎𝐊𝐘𝐎 ⬇
☎️Hotline/ Zalo : 0967808616 - 0335231180
🏠 Địa chỉ : 243 Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội
👉Nhóm Tele :
Vị trí : https://maps.app.goo.gl/8eq4CsSA1mebakV98
Cơ sở 2 : ⬇ 𝐕𝐈𝐏 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐌𝐄𝐍 𝐒𝐩𝐚 ⬇
👉Nhóm tele :
https://t.me/+tXjdmTob5qw3YjJl
☎️Hotline/Zalo : 0866221136 - 0916808616
🏠 Địa chỉ : 9 Thiên Hiền - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội .
Vị trí : https://maps.app.goo.gl/CLmU7P2sznA4oYfR7
 

Đính kèm

 • z5036229370168_004_485a8dc28f41004482b50588ccde3144.jpg
  z5036229370168_004_485a8dc28f41004482b50588ccde3144.jpg
  268.5 KB · Xem: 3
💥𝑯𝑬̣̂ 𝑻𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑴𝑨𝑺𝑺𝑨𝑮𝑬 : 𝑻𝑶𝑲𝒀𝑶💥
🎉Khai Trương Cơ sở 2 : 𝐌𝐞𝐧 𝐒𝐏𝐚️🎉
❣️ Sửa Ấm Con Kiu - Nâng Niu Mùa Đông Việt ❣️
👉👉 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝟐𝟎% giá vé
✅ Áp dụng cho V2 — V3
✅Áp Dụng cho khách hàng đặt trước .
✅Đội Ngũ KTV mới Trẻ Đẹp 𝐭𝐮̛̀ 𝟐𝐊
Cơ sở 1: ⬇ 𝐕𝐈𝐏 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐎𝐊𝐘𝐎 ⬇
☎️Hotline/ Zalo : 0967808616 - 0335231180
🏠 Địa chỉ : 243 Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội
👉Nhóm Tele :
Vị trí : https://maps.app.goo.gl/8eq4CsSA1mebakV98
Cơ sở 2 : ⬇ 𝐕𝐈𝐏 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐌𝐄𝐍 𝐒𝐩𝐚 ⬇
👉Nhóm tele :
https://t.me/+tXjdmTob5qw3YjJl
☎️Hotline/Zalo : 0866221136 - 0916808616
🏠 Địa chỉ : 9 Thiên Hiền - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội .
Vị trí : https://maps.app.goo.gl/CLmU7P2sznA4oYfR7
 

Đính kèm

 • z4810599729506_008_12e52ead8e9c9aa155ea5d07035aeec7 - Copy.jpg
  z4810599729506_008_12e52ead8e9c9aa155ea5d07035aeec7 - Copy.jpg
  426.8 KB · Xem: 5
💥𝑯𝑬̣̂ 𝑻𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑴𝑨𝑺𝑺𝑨𝑮𝑬 : 𝑻𝑶𝑲𝒀𝑶💥
🎉Khai Trương Cơ sở 2 : 𝐌𝐞𝐧 𝐒𝐏𝐚️🎉
❣️ Sửa Ấm Con Kiu - Nâng Niu Mùa Đông Việt ❣️
👉👉 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝟐𝟎% giá vé
✅ Áp dụng cho V2 — V3
✅Áp Dụng cho khách hàng đặt trước .
✅Đội Ngũ KTV mới Trẻ Đẹp 𝐭𝐮̛̀ 𝟐𝐊
Cơ sở 1: ⬇ 𝐕𝐈𝐏 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐓𝐎𝐊𝐘𝐎 ⬇
☎️Hotline/ Zalo : 0967808616 - 0335231180
🏠 Địa chỉ : 243 Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội
👉Nhóm Tele :
Vị trí : https://maps.app.goo.gl/8eq4CsSA1mebakV98
Cơ sở 2 : ⬇ 𝐕𝐈𝐏 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐌𝐄𝐍 𝐒𝐩𝐚 ⬇
👉Nhóm tele :
https://t.me/+tXjdmTob5qw3YjJl
☎️Hotline/Zalo : 0866221136 - 0916808616
🏠 Địa chỉ : 9 Thiên Hiền - Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội .
Vị trí : https://maps.app.goo.gl/CLmU7P2sznA4oYfR7
 

Đính kèm

 • z4810599729506_009_ac196fb5a05ab0725c0a031fd99ef262 - Copy.jpg
  z4810599729506_009_ac196fb5a05ab0725c0a031fd99ef262 - Copy.jpg
  103.4 KB · Xem: 4
Back
Bên trên