Review King Đỗ Quang - dí cặc quay lại

Đánh giá sau khi trải nghiệm
Tên cơ sở
King
Địa chỉ
Đỗ Quang - Cầu giấy

BUTB

New member
Vừa qua rằm xong đi giải đen
Thấy mấy thằng King quảng cáo ghê quá. Lại gần chỗ tao. Nên qua Đỗ Quang test thử
Hoá ra nó là geisha ngày xưa. Cải tạo lại đéo phải tắm bồn gỗ nữa. CSVC thì như AS thôi
Đến nơi thấy đéo có xe nào đã thấy chột chột rồi. Nhưng đến nơi rồi ko lẽ lại về
Random cho em 36 ng miền bắc. ĐM ngực phẳng lỳ, ng như con nghiện. Đầu vú đen xì.
Thổi đc 2s thì dùng tay. Lười
Đéo có tí cảm hứng nào.
Dí lồn quay lại. Chúng mày cẩn thận nhé. Đừng đâm đầu vào!
 
Back
Bên trên