Phốt Massager 243 quan hoa

TuotXichXeTang

New member
Tình hình là hôm trước t có đi massager bên quan hoa này, t đi 2 slot giá cả tip là 1t4 mà dv thì như cờ cờ. T đi e 07 vào chủ lấy tay sóc thôi bj thì được có mấy cái. Trườn thì qua loa, tóm lại là không nhiệt tình như những chõi khác mà t đi. Lần đầu rewiew còn thiếu sót
Tóm lại là chỉ đi 1 lần chứ k có lần 2
 
Bên trên